Sakrament małżeństwa

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Termin ślubu można ustalić wcześniej z proboszczem. W celu spisania protokołu przedślubnego narzeczeni powinni przynieść:

   1. Dowód osobisty
   2. Akt chrztu
   3. Świadectwo ukończenia religii
   4. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
   5. Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
   6. Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania)
   7. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
   8. Odpis zupełny Aktu Urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego

Przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich i pobłogosławienie małżeństwa jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej. W innym przypadku należy z jednej z powyższych parafii przedstawić Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich i pobłogosławienie małżeństwa poza parafią zamieszkania narzeczonych.

Po pierwszym spotkaniu wypisane zostają zapowiedzi przedślubne skierowane do parafii zamieszkania narzeczonej/narzeczonego, które ogłasza się przez min. dwie niedziele. Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi.

Drugie spotkanie odbywa się na ok. tydzień przed ślubem w kancelarii parafialnej. Na to spotkanie narzeczeni przynoszą zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach. Ustala się liturgię Mszy św. ślubnej, wystrój kościoła, oprawę muzyczną itp.

W dzień ślubu, pól godziny wcześniej, do zakrystii zgłaszają się młodzi z kartkami od spowiedzi oraz świadkowie, przyniesione zostają obrączki. Świadkowie podpisują protokół małżeński. Dokumenty z USC podpisywane są uroczyście na zakończenie Mszy św. ślubnej w ustalonym wcześniej miejscu.