V Niedziela Okresu Wielkanocnego 10.05.2020

1. Z racji wprowadzenia szczególnych środków ostrożności – proszę o zastosowanie się do zaleceń Państwowych – w budynku kościelnym odbywać się będą Msze św. jedynie przy obecności – 33 osób(Zawada) i 14 osób(Krępa) – konieczność zasłonięcia ust i nosa. Zachęcam do duchowego uczestnictwa i jedności przez środki masowego przekazu i komunię św. duchową. Nie popełniamy grzechu rezygnując z fizycznej obecności w kościele.

2. Proboszcz jest obecny cały czas pod nr tel. 512 646 252.

3. Trwamy w miesiącu maryjnym – zapraszamy na nabożeństwa majowe – Zawada codziennie godz. 1745 (wyjątek pon i sob godz. 845) / Krępa codziennie godz. 1630 (wyjątkiem jest niedziela godz. 1015).

4. Uroczystość I Komunii Świętej dla dzieci z klasy 3 SP została przesunięta na 23 maja 2021 r.

5. Zapraszam delegację rodziców (jeden rodzic od dziecka) przygotowujących się do Rocznicy I Komunii Świętej, na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy wtorek po mszy św. wieczornej w Zawadzie. Spotkanie odbędzie się w kościele z zachowaniem norm sanitarnych (33 os./zasłonięte usta i nos/zachowanie bezpiecznego dystansu). Spotkanie ma na celu debatę dotyczącą terminu uroczystości Rocznicy I Komunii św.

6. Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka czwartek 14 maja br. będzie dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa na świecie. Proszę zatem wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich o włączenie się z hojnością serca w to wspólne duchowe dzieło, według własnego rozeznania podejmując modlitewne błaganie, wyrzeczenie i jałmużnę.

7. Aktualnie kończymy pracę w Krępie przy elewacji kościoła oraz kapliczki. W najbliższych dniach rozpoczniemy obkładanie płytami granitowymi schodów w kapliczce. Wszystkie te prace oraz wykonawców zawierzamy naszej Patronce Niepokalanej.

8. Kolejna transmisja mszy św. przez stronę Facebook w niedzielę 17 maja o godz. 1200.

9. Zapraszamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

Zapowiedzi:
     Świt Łukasz i Joanna Janeczek zamieszkali w Jeleniej Górze – Zapowiedź I
     Krzemiński Bartosz i Rutkowska Magdalena zamieszkali w Krępie – Zapowiedź I

Chcąc wspierać naszą wspólnotę parafialną zapraszamy do dokonywania wpłat na konto parafii (opisując wpłatę jako darowizna można rozliczyć ją w podatku). Przypomnę, że ofiary te nie są pieniędzmi „dla księdza” tylko środkami, którymi utrzymujemy funkcjonowanie parafii. Za troskę o naszą wspólnotę i w imieniu wspólnoty dziękuję.

Konto parafialne
     nr      35 1750 0012 0000 0000 3981 8361
     mail: zielonagoranm@diecezjazg.pl

Ostatnie wpisy

Archiwum