Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.2020

1. W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa zachodzi konieczność podjęcia odpowiednich środków ostrożności, które przyczynią się do zmniejszenia ryzyka zachorowań. Zachęcam więc wszystkich wiernych do przestrzegania zaleceń wydawanych w tej materii przez władze publiczne.

2. Z racji wprowadzenia szczególnych środków ostrożności – proszę o zastosowanie się do zaleceń Państwowych – w budynku kościelnym odbywać się będą Msze św. jedynie przy obecności – 5 osób (pierwszeństwo uczestnictwa mają zamawiający mszę św.) Zachęcam do duchowego uczestnictwa i jedności przez środki masowego przekazu i komunię św. duchową. Nie popełniamy grzechu rezygnując z fizycznej obecności w kościele. Duchową jedność zachowujemy również w modlitwie różańcowej – Proboszcz będąc sam w kościele o godz. 20.30 każdego dnia jednoczy się ze swoją Parafią i Kościołem na tej modlitwie.

3. Proboszcz jest obecny cały czas na plebanii i pod nr tel. 512 646 252 – w razie potrzeby posługi sakramentalnej wobec chorych proszę o kontakt tel.

4. Odpust na czas epidemii – na stronie internetowej oraz w gablocie parafialnej wywieszony jest cały dekret Penitencjarii Apostolskiej – odpust zupełny dotyczy: osób chorych i w kwarantannie, pracowników służby zdrowia, wszystkich wiernych – którzy trwając w duchu oderwania od wszelkiego grzechu trwają w modlitwie transmisyjnej lub osobistej. Za wszelkie formy duchowe: czytanie Pisma św., modlitwa różańcowa, itd. możemy uzyskać odpust zupełny bez konieczności przyjęcia sakramentalnego rozgrzeszenia i komunii św.

5. Triduum Paschalne – z całego serca dziękuję za pomoc w organizacji Triduum Paschalnego – zarówno posługującym przy ołtarzu, jak i parafianom duchowo zjednoczonym z naszą kościołem, dziękuję OSP za pomoc przy poświeceniu pokarmów oraz organizacji przejazdu z Najświętszym Sakramentem.

6. W naszej parafii zakończyliśmy i rozliczyliśmy prace przy kościele w Zawadzie – odnowienie elewacji kościoła oraz kapliczki wyniosła 20 tyś. zł. Aktualnie praca trawa w Krępie gdzie dokonujemy prace izolacyjne, elewacyjne kościoła oraz odnowienie kapliczki. Wszystkie te prace oraz wykonawców zawierzamy naszej Patronce Niepokalanej.

7. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego – szczególny dzień dla Parafialnego Zespołu Caritas. Dziękuję za ich całoroczny trud pracy na rzeczy potrzebujących.

8. Całodobowo możemy uczestniczyć w transmisji internetowej z Sanktuarium w Rokitnie rokitno.org

9. Zapraszamy do nabywania i czytania prasy katolickiej

W ostatnim czasie zmarli:
     +Felicja Woźniak (pogrzeb CK Zawada odbył się 29 marca)
     +Julian Mazur (pogrzeb CK Zawada odbył się 30 marca)
     +Maria Walenciak (pogrzeb CK Zawada odbył się 30 marca)
     +Jan Pawlak (pogrzeb CK Zawada odbył się 1 kwietnia)
     +Tadeusz Gradzik (pogrzeb CK Zawada odbył się 10 kwietnia)

Konto parafialne
     nr      35 1750 0012 0000 0000 3981 8361
     mail: zielonagoranm@diecezjazg.pl

Ostatnie wpisy

Archiwum