Słowo na środę 18 marca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Fragment dzisiejszej ewangelii niesie i przestrogę, i zapewnienie nagrody. Przestroga dotyczy wierności przykazaniom, Bożym prawom i Jego logice wobec świata. A nagrodą jest życie wieczne. Nasza ambona, z której codziennie płynie Boże Słowo, symbolizuje szczególną obecność Ducha Świętego – Ducha, który uzdalnia do słuchania i do przelewania Słowa w czyn. Dziś tą amboną jest Twój dom… Twoja mała kwarantanna… Niech obok różnych dialogów nie zabraknie też na waszej ambonie Bożego Słowa i modlitwy. 
 

Ostatnie wpisy

Archiwum