XXXI Niedziela Okresu Zwykłego 03.11.2019

1. Serdeczne wyrazy wdzięczności dla Wszystkich, którzy przyczynili się do upiększenia obchodów Uroczystości Wszystkich Świętych. Dziękuję za przygotowanie grobów na cmentarzu – także naszej Szkole za użyczenie nagłośnienia. Sołtysowi Zawady za koordynację nad całością zbiórki i wszystkim kwestującym. Dziękuje Służbie Liturgicznej, Szafarzom, Kościelnym, Prowadzącym śpiew.

2. Dziękuję również OSP ZAWADA za pomoc w dorocznej procesji z racji I soboty miesiąca – za całoroczną ich pomoc w tej kwestii.

3. Trwa do 8 listopada możliwość uzyskania odpustu zupełnego – wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych oraz w intencjach Ojcach Świętego, nad to przyjmą Komunię Świętą – mogą zyskać (każdego dnia) odpust zupełny dla jednej duszy czyśćcowej.

4. Modlitwa „wypominkowa” połączona z różańcem odmawiana będzie w Zawadzie o godz. 1730 / w Krępie w niedzielę o godz. 1000, we wtorki o godz. 1600, w pozostałe dni o godz. 1630. Zapraszam do codziennej modlitwy mimo wyznaczonych dat na kartkach wypominkowych.

5. Dziś pierwsza niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych. To również szansa, aby złożyć ofiarę na ręce naszej CARITAS jako DAR SERCA dla najuboższych.

6. Ostatnie podsumowujące spotkanie rady parafialnej odbędzie się w środę 6 listopada po Mszy św. wieczornej na plebanii. Będzie to. Zgodnie z zasadami KPK w parafii winny być dwie rady: duszpasterska i ekonomiczna, którym przewodzi ks. Proboszcz. W radzie duszpasterskiej znajdują się osoby z urzędu, nominacji i wyboru. Zapraszam osoby chętne do uczestnictwa w radzie do kontaktu z proboszczem.

7. W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca – zbieramy dobrowolne ofiary na bieżące prace w naszych kościołach. Pieniądze można przekazywać przedstawicielom parafii.

8. Bezpłatne porady prawne w Bibliotece w Zawadzie 04.11.2019 r w godz. 1330 -1600.

9. Kurs Nowe Życie odbędzie się w dniach 22-24 listopada (piątek – niedziela) w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze. Jest to weekendowe spotkanie skierowane do wszystkich pragnących odnowić lub rozpocząć swoją relację z Bogiem. Więcej informacji oraz zapisy w parafii św. Stanisława Kostki lub mailowo pod adresem kursy-zg@wp.pl.

10. Zapraszamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

 

Konto parafialne
      nr                 35 1750 0012 0000 0000 3981 8361
      nr tel. kom. 512 646 252
      mail:            zielonagoranm@diecezjazg.pl

Ostatnie wpisy

Archiwum